Alopochen aegyptiacaEgyptian goose


Alopochen aegyptiaca