Anourosorex squamipesmole shrew


    • mole shrew
      Anourosorex squamipes