Barbastella barbastelluswestern barbastelle


Barbastella barbastellus