Bodianus thoracotaeniatus丝鳍普提鱼(Also: Itohiki-akabô)