Caesio xanthonotaYellow-back fusilier(Also: Yellowfin fusilier)