Chiropterabats


  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • southern yellow bat
   Lasiurus ega
  • yellow-winged bat
   Lavia frons
  • Mexican long-nosed bat
   Leptonycteris nivalis
  • lesser long-nosed bat
   Leptonycteris yerbabuenae
  • Australian false vampire bat
   Macroderma gigas
  • lesser long-tongued fruit bat
   Macroglossus minimus
  • greater long-tongued fruit bat
   Macroglossus sobrinus
  • California leaf-nosed bat
   Macrotus californicus
  • greater false vampire bat
   Megaderma lyra
  • greater false vampire bat
   Megaderma lyra
  • lesser false vampire bat
   Megaderma spasma
  • lesser false vampire bat
   Megaderma spasma
  • Woermann's bat
   Megaloglossus woermanni