Chondrodactylus fitzsimonsiButton-scaled Gecko, Fitzsimons’ Thick-toed gecko