Chrotomys silaceusblazed Luzon chrotomys(Also: blazed Luzon shrew rat)

Redirected from Celaenomys silaceus