Coregonus lutokkaЛудога май канаты(Also: Сиг-лудога)