Craniatacraniates


  • Jackson's widowbird
   Euplectes jacksoni
  • red bishop
   Euplectes orix
  • falanouc
   Eupleres goudotii
  • blue bustard
   Eupodotis caerulescens
  • white-bellied bustard
   Eupodotis senegalensis
  • eared quetzal
   Euptilotis neoxenus
  • Euryapteryx curtus
  • Euryapteryx geranoides
  • Northern Two-lined Salamander
   Eurycea bislineata
  • Northern Two-lined Salamander
   Eurycea bislineata
  • Northern Two-lined Salamander
   Eurycea bislineata
  • Northern Two-lined Salamander
   Eurycea bislineata
  • Northern Two-lined Salamander
   Eurycea bislineata
  • Junaluska Salamander
   Eurycea junaluska
  • Long-tailed Salamander
   Eurycea longicauda