Craniatacraniates


  • Green anole
   Anolis carolinensis
  • Green anole
   Anolis carolinensis
  • Green anole
   Anolis carolinensis
  • Green anole
   Anolis carolinensis
  • Green anole
   Anolis carolinensis
  • Common Puerto Rican anole, Crested anole
   Anolis cristatellus
  • Hispaniolan stout anole, Large-headed anole
   Anolis cybotes
  • Knight anole
   Anolis equestris
  • Spotted Anole, Amazon Green Anole
   Anolis punctatus
  • Spotted Anole, Amazon Green Anole
   Anolis punctatus
  • Banded Tree Anole, Transverse Anole
   Anolis transversalis
  • Banded Tree Anole, Transverse Anole
   Anolis transversalis
  • Anomaloglossus stepheni
  • Anomalops
  • Lanterneye fishes
   Anomalopidae
  • Indian flashlightfish
   Anomalops katoptron