Cryptotis meridensisMerida small-eared shrew


Cryptotis meridensis