Epinephelus drummondhayiCalico grouper(Also: Hind; Kitty Mitchell)