Eudromia eleganselegant crested tinamou(Also: elegant crested-tinamou)