Eustomias orientalis东方真巨口鱼(Also: Dainichi-hoshi-eso)