Gallicolumba tristigmataSulawesi ground dove(Also: Sulawesi ground-dove)