Geometroidea


  • Eulithis explanata
  • Eulithis gracilineata
  • Eulithis serrataria
  • Euphyia intermediata
  • Eupithecia
  • Eupithecia
  • Eupithecia
  • Eupithecia absinthiata
  • Eupithecia columbiata
  • Eupithecia cretaceata
  • Eupithecia miserulata
  • Eupithecia satyrata
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria