Gnathonemus longibarbisLake Tanganyika sardine(Also: Longnose stonebasher)