Gobiodon albofasciatusWhite-band coral-goby(Also: Whitelined coral goby)