Hippocampus whiteiCommon sea-horse(Also: Sydney seahorse; White's seahorse)