Hypogeomys antimenaMalagasy giant rat


Hypogeomys antimena