Idiacanthus fasciolaBlack Dragonfish(Also: Deepsea stalkeye fish)


Idiacanthus fasciola