Idiotropiscis larsonaeHelen's pygmy pipehorse(Also: Larson's pipehorse)