Kosswigobarbus kosswigi科斯氏魮(Also: 科斯氏魮; Abu Henesh; Parmicka Kosswigova; Shebhe Shirbot)