Lepidoptera


  • Metanema inatomaria
  • Metarranthis duaria
  • Metarranthis duaria
  • Metaxaglaea inulta
  • Metaxaglaea inulta
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Micropterix calthella
  • Mitoura gryneus
  • Mitoura nelsoni
  • Monopis monachella
  • Morpho achilles