Lepidoptera


  • Petrophila fulicalis
  • Petrophila fulicalis
  • Petrophora subaequaria
  • Petrophora subaequaria
  • Petrophora subaequaria
  • Petrophora subaequaria
  • Petrophora subaequaria
  • Petrophora subaequaria
  • Phaeoura quernaria
  • Phalaenostola larentioides
  • Phalaenostola larentioides
  • Phalaenostola larentioides
  • Phaneta parmatana
  • Pheosia rimosa
  • Pheosia rimosa