Lepidoptera


  • Renia sobrialis
  • Renia sobrialis
  • Renia sobrialis
  • Retinia comstockiana
  • Retinia comstockiana
  • Rheumaptera prunivorata
  • Rheumaptera prunivorata
  • Rheumaptera prunivorata
  • Rheumaptera undulata
  • Rivula propinqualis
  • Rivula propinqualis
  • Samia cynthia
  • northern willow hairstreak
   Satyrium acadica
  • northern willow hairstreak
   Satyrium acadica
  • northern willow hairstreak
   Satyrium acadica