Lepidoptera


  • Sitochroa palealis
  • Smerinthus
  • Smerinthus cerisyi
  • Smerinthus cerisyi
  • Smerinthus cerisyi
  • Smerinthus cerisyi
  • Smerinthus jamaicensis
  • Smerinthus jamaicensis
  • Spaelotis clandestina
  • Spaelotis clandestina
  • Spaelotis clandestina
  • Spaelotis clandestina
  • Spaelotis clandestina
  • Spargaloma sexpunctata
  • Spargaloma sexpunctata