Malurus leucopteruswhite-winged fairy-wren(Also: white-winged fairywren)