Megapodius eremitaMelanesian megapode(Also: Melanesian scrubfowl)