Melanostomias macrophotus加勒比黑巨口魚(Also: Karibu-kantentokagegisu)