Melanotis hypoleucusblue-and-white mockingbird


    • blue-and-white mockingbird
      Melanotis hypoleucus