Meliphaga albonotatascrub honeyeater(Also: white-marked scrub honeyeater)