Myliobatis tobijeiJapanese eagle ray(Also: Kite ray)


    • Japanese eagle ray
      Myliobatis tobijei
    • Japanese eagle ray
      Myliobatis tobijei