Nannostomus digrammusTwo striped <i>Nannostomus</i>