Odonata


  • Lestes rectangularis
  • Lestes rectangularis
  • Lestes vigilax
  • Leucorrhinia frigida
  • Leucorrhinia frigida
  • Leucorrhinia frigida
  • Leucorrhinia frigida
  • Leucorrhinia frigida
  • Libellula julia
  • Leucorrhinia glacialis
  • Leucorrhinia glacialis
  • Leucorrhinia glacialis
  • Leucorrhinia glacialis
  • Leucorrhinia glacialis
  • Leucorrhinia glacialis
  • Leucorrhinia glacialis