Oreoscoptes montanussage thrasher


Oreoscoptes montanus