Phaethornis syrmatophorustawny-bellied hermit


    • tawny-bellied hermit
      Phaethornis syrmatophorus