Picathartes gymnocephaluswhite-necked picathartes(Also: white-necked rockfowl)