Pityriasis gymnocephalaBornean bristlehead(Also: bristlehead)