Plegadis chihiwhite-faced ibis


  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi