Podilymbus podicepspied-billed grebe


Podilymbus podiceps