Scotopelia ussherirufous fishing owl(Also: rufous fishing-owl)