Stegastes leucorusWhitetail damselfish(Also: Whitetail gregory; Whitetail major)