Sturnella magnaeastern meadowlark


Sturnella magna