Myers, Phil


  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Grammia parthenice
  • Graphiphora augur
  • Graphisurus fasciatus
  • Graphisurus fasciatus
  • Pond Slider, scripta
   Trachemys scripta
  • Texas Map Turtle
   Graptemys versa
  • Gretchena deludana