USFWS


  • song sparrow
   Melospiza melodia
  • song sparrow
   Melospiza melodia
  • Bass
   Micropterus dolomieu
  • Bass
   Micropterus dolomieu
  • Bass
   Micropterus dolomieu
  • Bass
   Micropterus dolomieu
  • American black bass
   Micropterus salmoides
  • American black bass
   Micropterus salmoides
  • Rockfish
   Morone saxatilis
  • Rockfish
   Morone saxatilis
  • gray myotis
   Myotis grisescens
  • Indiana bat
   Myotis sodalis
  • Indiana bat
   Myotis sodalis
  • Gobie arrondie
   Neogobius melanostomus
  • Northern Water Snake
   Nerodia sipedon