Acridotheres tristiscommon myna


Acridotheres tristis