Alopochen aegyptiacaEgyptian goose


  • Egyptian goose
   Alopochen aegyptiaca
  • Egyptian goose
   Alopochen aegyptiaca
  • Egyptian goose
   Alopochen aegyptiaca
  • Egyptian goose
   Alopochen aegyptiaca
  • Egyptian goose
   Alopochen aegyptiaca