Apodemus agrariusstriped field mouse


Apodemus agrarius